Ett samarbetsavtal med Sydsvenska Industri- och Handelskammaren har tecknats i Januari 2008
atgal