Nyheter

 

I januari 2008 tecknade Švedijos verslo centras (Svenska Handelscentrum) ett samarbetsavtal med Sydsvenska Industri- och Handelskammaren. Parterna kom överens om att utveckla ett vänskapligt samarbete genom informationsutbyte om sina respektive medlemmar och deras aktiviteter, samt om den service respektive organisation erbjuder.
Tillsammans skall man kunna arrangera affärsressor och missioner, förmedla affärskontakter, driva projekt och utvecklande av kontakter mellan litauiska och svenska företag.

 

Hela juli månads internationella tidning Lithuania Today fokuserar på Sverige, affärs och kulturella förbindelser mellan Sverige och Litauen och om människorna där. Där också finns en artikel om Svedijos verslo centras. Läs Lithuania Today på websidan www.Ltoday.lt. Tidningen spridas ut i tidningskiosker, hotell, restauranger och på flygplan.

Den 22 –23 Maj 2006 arrangerades ett affärsmöte i Sverige, Stockholm och Jönköping, av Litauens Utveckling Agentur, Svenska handelscentrum, Litauens Ambasad i Sverige samt Litauens Honorära Konsuler Ingmar Ingstad och Ralf Spetz. Deltagare var Litauiska tryckerier samt svenska reklamföretag. Varje litauiskt företag har skapat nya nyttiga kontakterna för kommande intressant och lönsamma affärer.

Den 31 January - 2 February 2006 arrangerade Švedijos verslo centras, i samarbete med sin svenska partner i Stockholm Decoster Dialogue, en matchmaking träff i Litauen mellan svenska tryckerier och reklamföretag från Stockholm och litauiska företag, för att undersöka möjligheterna av ett samarbete. De svenska företagen ser mycket possitivt på effekterna av ett gränsöverskridande samarbete. De svenska företagarna var mycket imponerade av litauiska tryckerier och deras moderna utrustning, stort urval av produkter och tryckmöljligheter. 
Som en direkt följd av, de av SVC arrangerade mötena, kommer konkreta samarbeten att starta mycket snart. 
Tillsammans med DD planerar SVC fler matchmaking träffar inom olika branchområden.
Den 7 December 2005 arrangerades ett seminarium i Sverige, Malmö Rådhus av Litauens Utveckling Agentur, Svenska handelscentrum, Litauens Ambasad i Sverige samt Litauens Honorär Konsul Ingmar Ingmar. Deltagare var Litauiska tryckeriet samt svenska reklamföretag. Seminariet inleddes av ett välkomsttal av näringslivschefen i Malmö Björn Bergman följt av anförande av Vaidotas Karvelis, counsellor, Lithuaens Ambassad, Mr Ingmar Ingstad Litauens Honorära Konsul samt Mr Ola Rehn, direktör, Rehn & Co AB. Varje litauisk företag hade möten med 5-15 svenska företag och har skappat nya nyttiga kontakterna för kommande intressant och lönsamma affärer.
Den 11 mars 2005 arrangerade Svenska Handelscentrat en konferens hos SEB, Östergatn 39, Malmö med anledning av Litauens självständighetsdag 

Vid konferensen deltog svenska företag samt var även litauer som arbetar och bor i Sverige.

Vid konferensen talade:
Ulrika Nilsson, SEB, Distriktschef, Malmö
Ingmar Ingstad, Litauens Honorär Konsul, Malmö
Vaidotas Karvelis, Litauens Ekonomisk attaché i Sverige
Susanne Jonsson, Litauiskt Handelcentrum, Malmö
Rima Ingstad, Švedijos verslo centras (Svenska Handelcentrum), Vilnius 
Ola Rehn, Rehn & Co AB, Malmö
Sigute Radzeviciene, lärare i litauiska och litauisk historia, vid Universitet i Vilnius.

 

Svedijos Verslo centras
hjälper dig hela vägen
AFFÄRSKONTAKTER Svedijos Verslo
Centras är en privatägd affärsrådgivningsfirma
som erbjuder svenska företag
som vill knyta kontakter med Litauen sina tjänster.
- Jag upptäckte behovet av en sådan institution efter att jag blivit Litauens konsul i Malmö för nio år sedan. Folk frågade mig hur de skulle göra olika saker,
säger Ingmar Ingstad, ägare till och vd i speditionsfirman Ingstad & Co, till news2biz LITHUANIA.
SVC väljer ut lämpliga potentiella
partner från en lista åt svenska intressenter, och när klienten beslutat att ta en närmare titt på tre av företagen på listan tar SVC också kontakt med dem och arrangerar resan till Litauen.
- Om de vill kan vi också hjälpa till
med de första kontakterna och vi samarbetar med en advokat i Kaunas som tillhandahåller den erforderliga juridiska expertisen, bolagshandlingar och redovisningstjänster, säger Ingmar Ingstad.
SVC arrangerar också konferenser,
t ex branschfokuserade möten och resor till Litauen för ärsdelegationer.
- Vi försöker mixa affärer på dagtid med kultur under den lediga tiden, så ett besök till fästningen i Trakai och
KGB-museet i Vilnius brukar ingå, säger Ingmar Ingstad.
SVC ägs 50/50 av Ingmar Ingstad
och hans hustru Rima Ingstad. De båda anställda utgörs av fru Ingstad och Rasa Pipiriene, tidigare hos Sydsvenska industri-
och handelskammaren när den hade kontor i Vilnius.
Vi har talat med Ingmar Ingstad ingmar@ingstad.se

 

 

Den 28 januari 2004 tecknade Švedijos verslo centras ett samarbetsavtal med VCI&C. Parterna kom överens om att utveckla ett vänskapligt samarbete genom informationsutbyte om sina respektive medlemmar och deras aktiviteter, samt om den service respektive organisation erbjuder.
Tillsammans skall man kunna arrangera seminarier, förmedla affärskontakter, driva projekt och utvecklande av kontakter mellan litauiska och svenska företag.

 

1 2