Nyheter
Nya tjänster 2022-01-31
Contact LT MB börjar tillhandahålla nya tjänster: redovisningstjänster och internrevision och kontrolltjänster.
Pixabay, nattanan image

Contact LT som ett företag som samordnar ett innovativt textilkluster "InnoTekstil" deltar i EU-projektet inom initiativet "Partner sökning" av det europeiska företagsnätet för internationella EU-initiativ för utveckling av innovativ designteknik. Läs mer om projektet vid EU Projektet

Contact LT har etablerat ett innovativt textilkluster "Innotekstil" och blev klusters koordinator.
Målet är att främja textilindustrins innovation, konkurrenskraft och export.

Den 15-16de December SCA timber AB president och inköpschefer från Frankrike och Stor Britanien kom till Litauen för 2 dagars besök. Tillsammans besökte vi de största Litauiska sågverk. Företaget ser stora affärs mögligheter för förvärv av träprodukter i Litauen.
Sedan 2015 Contact LT UAB blev medlem av den svenska förpackning föreningen Packbridge. Det är en stor ära och erkännande för företaget. Vi kommer att försöka fortsätta den framgångsrika utvecklingen av samarbetet mellan litauiska och svenska förpackningsföretag.
Från 1 januari 2015 Litauen har anslutit sig till euroområdet. Utbytet väntas få fler investeringar till vårt snabba utvecklingsland och göra internationella transaktioner mycket tydligare och enklare. Man tror också att euron kommer att ha en mycket positiv effekt på våra exportpolitik, eftersom utländska företag kommer inte att behöva kämpa utvärdera sina kostnader för priserna tidigare noterad i Litas.
2014.06.22 Rima Ingstad deltog på Entreprenörsdagarna i Båstad. Rima var bjudit av Packbridge, den svenska förpackningsföreningen. Rima's presentation "Sverige och Baltikum. Varför inte Litauen?" kan man hitta här.
På Magasinet Swedish bulletin  December upplagan finns det Contact LT artikeln om affärskontakter mellan Sverige och Litauen. Där finns också intervjuar med Litauens ambassadör i Sverige Eitvydas Bajarunas och Utrikesministern  Linas Linkevicius.
Den hela artikeln finns här.
Julmarknad 2013 2013-12-02
Den elvte Julmarknad ägde rum som vanligt på Vilnius Rådhus. 30 olika länder handlade med traditionella souvenirar och dricker. Ungefär 5000 människor har kommit. Rima Ingstad är medlem av Julmarknads organising kommitte och är ansvarig för sponsring. Under detta år sammlades 92 000 Litas från sponsorer. Totalt samlade vi 315 000 Lt, som delades ut till 12 understödstagare.
Den 23 - 24 Oktober 2013 Top Packaging Summit ägde rum i Lund. Konferansen arrangerades av svenska förpacknings föreningen Packbridge. 5 människor från Litauen har deltagit.
UAB Švedijos verslo centras (Svenska Handelscentrum) byter namnet till Contact LT UAB. Ny email adress är info@contactlt.lt. Alla andra uppgifter stannar detsamma. Contact LT UAB arbetar med affärskontakter mellan Litauen och Sverige.
Rima Ingstad var bjuden att delta på Vilnius Perkunas Rotary klubb och Mazeikiai Rotary klubb. In Mazeikiai besökte R. Ingstad oxså medlemmar av Mazeikiai Affärsföreningen och några litauiska företag i regionen.
2012.05.30 deltog Rima Ingstad på Sydsvenska Handelskammarens Årsmöte. Det samlades en rekordpublik på över 400 personer. Mötet gästades av statsminister Fredrik Reinfeldt, som talade om tillväxtdiskutionerna i Europa, entreprenörskap och framtiden.
2012.03.20 arrangerade Enterprise Europe network att seminar Sverige  - Litauens affärs partner. Litauiska företagets intresse var jättestor. Rima Ingstad pratade om egen erfarenhet och affärs mögligheter i Sverige och hjälpen till litauiska företag för att hitta kontakter i Sverige.
2012.05.14 arrangerade Packbridge att seminar om affärs mögligheter in Litauen och Polen. Packbridge intresse i Litauen var jättestor. Det är bra början för litauiska och svenska förpacknings föreningar samarbete. Packbridge planerar ett besök i Litauen.
Den 15-16 Mars arrangerade Sydsvenska Handelskammaren seminarien i Malmö och Växjö om affärs mögligheter i Litauen och Polen. Rima Ingstad berättade om affärs mögligheter i Litauen. Som Peter Westher från Handelskammaren har sagt, intressen i Litauen växer ständigt. Medlemmarna var intresserade i byggmaterial, textil, skeppsbygg, mat.

Den 1 April 2011 på Sydsvenska Handelskammaren i Malmö ägde rum seminar om Litauen. Rima Ingstad berättade om sina tjänster för Sydsvenska Handelskammarens medlemmar, och träffade några svenska företag intresserade i busines med Litauen. Mer om samarbete med Sydsvenska Handelskammaren på www.handelskammaren.com/ tjänster/ Litauen.

 

Den 6 december, mellan klockan 11.00-16.00 i Vilnius city Hall kommer vår årliga Internationella julbasar att äga rum med Mrs Alma Adamkiene´ som basarens beskyddare. Samtliga utlänska beskiktningar kommer att medverka på basaren.
På basaren kommer det att vara möjligt att köpa sovenirer och produkter från de medverkande länderna. Rima Ingstad är medlem i ICCBs´orginsations kommite. Alla pengarna från försäljningen kommer oavkortat att gå till välgörenhet.
Vänligen kom, delta och hjälp de människor som verkligen behöver och kommer att uppskatta din hjälp.

 

18 av November 2008 deltog Svenska Handelskammer på en konferans "Boost your business services in Lithuania" i Stockholm. 

13-15 av Oktober 2008 arangerage Svenska Handelscentrum (SVC) tillsammans medSydsvenska Industri- och Handelskammaren matchmaking mellan litauiska ochsvenska företag för att hitta nya affärskontakter. Varje svenska företagträffade 5-12 litaiska företag. I framtiden planeras mer sådana matchmakingar.

1 2