Naujienos
2008 m. spalio 13-15 d. Švedijos verslo centras kartu su Pietų Švedijos Pramonės ir Amatų rūmais organizavo susitikimus tarp Lietuvos ir Švedijos įmonių. Buvo atvykusios 4 stambios Švedijos įmonės, kiekviena jų susitiko su 5-12 Lietuvos įmonių. Tai jau antras bendras toks renginys. Ateityje planuojame daugiau tokių susitikimų.
2008 m. sausio mėn. buvo pasirašyta bendradarbiavimo sutartis tarp Švedijos verslo centro ir Pietų Švedijos Pramonės Rūmų. Švedijos verslo centras atstovaus Pietų Švedijos Pramonės Rūmų nariams visais jais dominančiais klausimais, organizuos verslo susitikimus bei verslo misijas. Atsirado daugiau galimybių užmegzti kontaktų Lietuvos įmonėms Švedijoje. Kviečiame bendradarbiauti Lietuvos įmones, ieškančias kontaktų Pietų Švedijoje. Kreipkitės į mus, pristatykite savo įmonę, o mes surasime jums reikalingus kontaktus Švedijoje.
Visas tarptautinio žurnalo Lithuania Today liepos mėn. numeris paskirtas Švedijai. Jame rasite daug informacijos apie Švediją, verslo ir kultūros ryšius tarp Lietuvos ir Švedijos, žmones, taip pat apie Švedijos verslo centrą. Skaitykite Lithuania Today internete www.Ltoday.lt. Žurnalas platinamas spaudos kioskuose, viešbučiuose, restoranuose, lėktuvuose.
2006m. gegužės mėn. 22d., Stokholme, bei gegužės 23d. Jönköpinge, vyko Lietuvos poligrafijos verslo atstovų kontaktų mugė. Verslo misiją organizavo LEPA, Švedijos verslo centras, LR ambasada Švedijoje bei LR garbės konsulai Švedijoje Ingmar Ingstad bei Ralf Spetz. Susitikimų metu buvo užmegzti svarbūs kontaktai.
2006m. sausio 31-vasario 2 d. Švedijos verslo centras, kartu su verslo partnere Ingrid Decoster (Decoster Dialogue) iš Švedijos, Stokholmo, suorganizavo Švedijos spaustuvių vizitą su 8 Lietuvos spaustuvėmis. Švedijos įmonės buvo maloniai nustebintos Lietuvos spaustuvių šiuolaikiška įranga, produktų įvairove, spausdinimo galimybėmis. Švedijos įmonės mato daug abipusio bendradarbiavimo galimybių spausdinimo srityje Lietuvoje. 
Švedijos verslo centras ateityje planuoja surengti daugiau verslo misijų kartu su Decoster Dialogue.
2005m. kovo 11 d. Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo proga Švedijos verslo centras suorganizavo konferenciją SEB banko patalpose adresu Oestergatan 39, Malmė.

Konferencijoje dalyvavo Švedijos įmonės bei organizacijos, taip pat Lietuvoje gyvenantys bei dirbantys lietuviai.

Konferencijoje pasisakė:
Ulrika Nilsson, SEB filialo vadovė
Ingmar Ingstad, Lietuvos garbės konsulas Pietų Švedijoje
Vaidotas Karvelis, Lietuvos Respublikos ambasados Švedijoje ekonomikos atašė
Susanne Jonsson, Lietuvos verslo centro (Litauiskt Handelcentrum) vadovė, Malmö
Rima Ingstad, Švedijos verslo centro (Svenska Handelcentrum) direktorė, Vilnius
Ola Rehn, Rehn & Co AB direktorius
Sigutė Radzevičienė, lietuvių kalbos ir kultūros istorijos profesorė
2005m. gruodžio mėn. 7d., Švedijoje, Malmės miesto Rotušėje, vyko Lietuvos poligrafijos verslo atstovų kontaktų mugė bei konferencija apie verslo galimybes Lietuvoje. Verslo misiją organizavo LEPA, Švedijos verslo centras, LR ambasada Švedijoje bei LR garbės konsulas Švedijoje Ingmar Ingstad. Konferencijoje pasisakė Malmės savivaldybės verslo departamento directorius Björn Bergman, LR ambasados Švedijoje ekonomikos patarėjas Vaidotas karvelis, Lietuvos garbės konsulas Švedijoje Ingmar Ingstad ir Švedijos įmonės Rehn&Co AB direktorius Ola Rehn, jau 2 metus sėkmingai dirbantis su Lietuvos spaustuvėmis. Kiekviena Lietuvos įmonė turėjo susitikimus su 5-15 Švedijos reklamos agentūromis. Susitikimų metu buvo užmegzti konkretūs kontaktai.
Š.m. sausio 28d. UAB Švedijos verslo centras pasirašė sutartį su Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmais dėl abipusio bendradarbiavimo siekiant plėsti kontaktus tarp Lietuvos ir Švedijos verslininkų. Šalys susitarė palaikyti draugiškus santykius, bendradarbiauti teikiant informaciją apie viena kitos paslaugas savo nariams bei klientams, kartu organizuoti renginius, seminarus, verslo misijas ar kitus projektus, skatinančius Lietuvos ir Švedijos verslininkų bendradarbiavimą.
1 2