Dalyvavimas Europos Sąjungos finansuojamuose projektuose

Portretas
Kaip Inovatyvaus tekstilės klasterio koordinatorius, įmonė dalyvavo keliuose EU projektuose.

I."ES Projektas “Inoconnect” dėl tekstilės atliekų surinkimo ir perdirbimo"

MB „Contact LT“, pagal priemonę „InoConnect“, kartu su Lietuvos verslo paramos agentūra pasirašė sutartį dėl projekto “Partnerių paieška EĮT renginiuose tarptautinėms MTEPI srities iniciatyvoms, ieškant inovatyvių sprendimų tekstilės atliekų surinkimui ir perdirbimui įgyvendinimo, kuriam skirtas  finansavimas iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų.

Įgyvendinamo projekto tikslas –  plėtoti tarptautinę partnerystę ir tinklaveiką, per Europos įmonių tinklą (toliau – EĮT), ieškant galimybių dalyvauti tarptautinėse Europos sąjungos Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų (toliau – MTEPI) iniciatyvose. Dalyvaujant tarptautiniuose renginiuose įvairiose šalyse bus siekiama užmegzti ryšius su tarptautiniais partneriais: mokslo ir studijų institucijomis, atliekų perdirbimo įmonėmis, savivaldybėmis, kurie plėtoja MTEPI veiklas, susijusias su tekstilės atliekų surinkimu ir perdirbimu.

Ne tik Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje tekstilės atliekų problema yra didžiulė, tad dalijimasis tarptautine kitų šalių patirtimi, jos panaudojimas palengvintų ir atpigintų Lietuvos tekstilės įmonėms tekstilės atliekų surinkimą bei perdirbimą. Tolesnis bendradarbiavimas su tarptautiniais partneriais suteiktų realų postūmį tekstilės atliekų perdirbimo problemos sprendimui Lietuvoje.

Tikimasi, jog aktyvaus dalyvavimo renginiuose dėka pavyks pasiekti numatytus tikslus ir su tarptautiniais partneriais pasirašyti nemažiau kaip vieną susitarimą – teisiškai saistančią sutartį, kuri įpareigotų pareiškėją ir tarptautinį partnerį kartu bendradarbiaujant teikti paraiškas tarptautinėms MTEPI srities iniciatyvoms tekstilės atliekų surinkimo procesams įgyvendinti.

II."ES Projektas “Inoconnect” dėl inovatyvaus dizaino tekstilei sukūrimo"

Inovatyvios tekstilės klasterį „Innotekstil“ koordinuojanti įmonė UAB „Contact LT“, pagal priemonę „InoConnect“, kartu su Lietuvos verslo paramos agentūra pasirašė projekto „Partnerių paieška Europos įmonių tinklo renginiuose tarptautinėms MTEP iniciatyvoms, kuriant ir vystant inovatyvias dizaino technologijas“ sutartį. Projekto įgyvendinimui skirtas finansavimas iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų.

Įgyvendinamo projekto tikslas –  plėtoti tarptautinę partnerystę ir tinklaveiką, per Europos įmonių tinklą (toliau – EĮT), ieškant galimybių dalyvauti tarptautinėse Europos sąjungos Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų (toliau – MTEPI) iniciatyvose. Tad dalyvaujant tarptautiniuose renginiuose bus siekiama užmegzti ryšius su tarptautiniais partneriais: mokslo ir studijų institucijomis, įmonėmis, mokslo ir technologijų parkais, kurie plėtoja MTEPI veiklas, susijusias su prototipų kūrimo technologijomis, dizaino technologijomis, prototipų kūrimo sistemomis ar dirbančiais su dizaino produktų kūrimo sistemomis.

Projekto įgyvendinimo metu įmonė jau dalyvavo renginiuose: Vienoje vyksiančiame „INDustrial TECHnologies 2018 - Innovative industries for smart growth“, Latvijoje - „Brokarege event during 4th Lingerie Industry Forum in Liepaja“ bei artimiausiu metu planuoja dalyvauti ir kituose tarptautiniuose MTEPI veiklos iniciatyvų renginiuose. Būtent šių vizitų metu UAB „Contact LT“ planuoja susitikti su potencialiais partneriais: mokslo įstaigomis, įmonėmis ar klasteriais veikiančiais ir turinčiais kompetencijos prototipų ir produktų dizaino kūrimo ir tobulinimo srityse. Iš viso, ieškodama bendradarbiavimo galimybių įmonė aplankys 6 panašaus pobūdžio renginiuose.

Visas pasaulis juda inovatyvių sprendimų link. Inoconnect projekto pagalba tikimasi ne tik surasti tarptautinius partnerius, bet ir sužinoti gerąją kitų šalių praktiką, bei panaudoti ją mūsų šalies tekstilės pramonės konkurencingumui stiprinti. Be naujausių inovacijų ši pramonės šaka gali paprasčiausiai išnykti, kaip tai jau atsitiko kai kuriose Europos šalyse.

Tikimasi, jog aktyvaus dalyvavimo renginiuose dėka pavyks pasiekti numatytus tikslus ir su tarptautiniais partneriais pasirašyti nemažiau kaip vieną susitarimą – teisiškai saistančią sutartį, kuri įpareigotų pareiškėją ir tarptautinį partnerį kartu bendradarbiaujant teikti paraiškas tarptautinėms MTEPI srities iniciatyvoms įgyvendinti.