Andra tjänster: Internrevision, Bokföring, Översättningar, Ledare Union

Internrevision
Rima Ingstad har genomgått en examenskurs i internrevision anordnad av Internal Audit Association och fått ett certifikat om genomgången internrevisionsutbildning
(Eng. Certficate of Completion of Internal Audit Trainings). 
Bokföring Rima Ingstad har genomgått kvalifikationskurserna för revisorer som anordnas av Klaipeda School of Accounting och har erhållit ett färdighetsbevis som 
bekräftar kompetensen att uppföra företagsredovisning och upprätta bokslut. Rivile redovisningsprogram används för arbetet.
Översättningar: Contact LT MB, sedan företagets start, har arbetat mycket med affärskontakter mellan Litauen och Sverige. När man jobbar med andra länder, språkkunskaper hjälper att öppna dörrar bredare. Därför har Rima Ingstad investerat mycket på att lära sig och förbättra svenska språket kännedom. Hon har genomgått en tvåårig svenska språkkurs vid fakulteten för skandinaviska studier vid Vilnius universitet, där hon erhöll en B2-språkkunskaper. Hon gillar verkligen översättningsjobb. Priset på översättningsarbete är 0,085 euro/ord. Översättningsområden: bygg, medicin, juridiska ämnen, reklam, industri, kultur, IT, och andra. Kontakta gärna angående översättningsarbete från svenska till litauiska.  
Ledare Union: Genom att arbeta med många entreprenörer har vi sammanfört dem till ett ledarskapsförbund Executives Union. Se några ögonblick från ledningsmötena: Fotogalleri