Aktuella marknader

   
Metall och plast industri
Träindustri, trähus produktion
Tryckeri och reklam Möbelindustri Textilindustri
   
 
       
       
Byggmaterialer, byggarbete,
bemanningen
Miljö IT Grossist- och detaljhandel
Varvsindustrin 


Varför Litauen?

Stor vilja till produktutveckling.

Hög kvalitetströskel.

Hög förståelse för betydelsen av leveranstider.

Geografiskt nära – 1,5 timmar med flyg.

I många fall mycket attraktiva produktionspriser.

Liknande kulturer.

Contact LT MB kan assistera dig i alla buisness frågor in olika även  nya marknaden. Kontakta gärna med dina aktuella frågor.