Affärskontakter

Er pålitliga partner vid affärskontakter med Litauen

Contact LT UAB grundades i september 2002, och sedan detta jobbar med affärskontakter mellan litauiska och svenska företag.
Från 2008 till 2018 företaget har varit Sydsvenska Industri- och Handelskammarens Representant i Litauen.

Contact LT UAB kan erbjuda er med följande:
  • att hitta arbetspartner eller representant;
  • att göra marknadsundersökning;
  • att ge information om Litauens ekonomiska, politiska, affärssituation, om litauiska företagprodukter och tjänster, om import-export samt investerings möjligheter;
  • att klargöra invecklade situationer, dvs. lagstiftningen, betalningen, businessutvecklingsfrågor;
  • att etablera företag, hitta lokaler, bokhållare eller anställda;
  • att se till kvalitetssökringar;
  • att organisera affärsmöten mellan svenska och litauiska företag, inklusive alla praktiska detaljer, t.ex. arrangera möteplaner, transfer, tolkning, hotellbokning, guidning, osv;
  • att arangera seminarer och matchmakingar, samt kulturresor till Litauen;
  • att hitta investerare för olika komersiella projekt;
  • kluster aktiviteter.
En stor del av tjänster består av att utföra specielanpassade företagresor, där vi besöker i förväg utvalda litauiska företag. Tjänsten kallas från airport-to-airport. Före en sådan resa, genomför jag en fördjupad undersökning och informerar respektive företag om varandra. Mötena blir verkligen efektiva för parterna. Arbetet planeras så noga, att kontrakt kan tecknas redan vid det första mötet. Besöket kan begränsas till 1-2 dagar, beroende på antalet av företagbesök. Här ingår också mina råd angående praktiska detaljer.

Det finns verkligen många olika företag i Litauen och i Sverige, och så mycket information om de, att det är inte enkelt att hitta lämpliga affärspartner i denna informationsdjungeln.

Contact LT hjälper företag att förstå bättre varandra och bistår med information om kulturskillnader, med tolkning och översättning, med advokater, vid företagsetablering av bolag i Litauen samt arrangerar företagsresor, allt för att svenska kunder skall kunna etablera snabba och kostnadseffektiva affärskontakter i Litauen.

Kontakta oss gärna för mer information.